Global marknadsundersökningsrapport för sällskapsdjur: Storlek, andel, tillväxt, trender och prognoser 2017-2022

Husdjursfoder definieras som kommersiellt foder som tillagas och distribueras för konsumtion av ett husdjur. Vanligtvis specifikt för djurtyper som hundmat, kattmat etc. Rester från den mänskliga industrin kan också användas i sällskapsdjur genom en process som kallas rendering.

På grund av en ökning av kärnfamiljen, en åldrande befolkning och en växande urbanisering har människor börjat vända sig till djur för sällskap. Som ett resultat har den globala djurpopulationen ökat enormt de senaste åren, därför har efterfrågan på husdjursfoder ökat. Enligt Expert Market Research nådde den globala marknaden för husdjursfoder ett värde av 89,3 miljarder US-dollar 2016 och förväntas dessutom nå 118 miljarder US-dollar 2022.

Det finns flera faktorer som stimulerar tillväxten på den globala marknaden för sällskapsdjur. Med ökningen av husdjurspopulationen har det skett en humanisering av husdjur som har fått husdjursägare att behandla sina husdjur som familjemedlemmar. Som ett resultat är husdjursägare nu medvetna om deras husdjurs välbefinnande och är redo att öka sina utgifter för näringsrik sällskapsdjur av hög kvalitet. Dessutom har ökande fall av fetma och andra sjukdomar bland husdjur ökat efterfrågan på näringsrika och organiska produkter. Andra faktorer som ökad efterfrågan på premiumprodukter, enkel tillgänglighet av sällskapsdjur, bekväm förpackning, innovation i smak och ökad variation och ekologiska produkter driver också efterfrågan på sällskapsdjur.

Viktiga resultat från rapporten:

De olika typerna av sällskapsdjur som finns på marknaden är hundmat, kattmat och andra. År 2016 dominerade hundmat marknaden som svarade för majoriteten av det globala försäljningsvärdet.
Regionalt dominerar USA marknaden med en andel på mer än en fjärdedel av den totala globala försäljningen 2016. Detta kan tillskrivas ökningen av husdjursägandet i regionen. USA följs av Brasilien, Japan, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Ryssland och Italien.
Den globala sällskapsdjursmarknaden är omgiven av ett antal små och stora aktörer som verkar på marknaden. År 2016 lanserade Mars Petcare Inc. representerar den största aktören som står för nästan en fjärdedel av den totala globala försäljningen.

Expert Market Research har analyserat den globala sällskapsdjurmatmarknaden efter typ, huvudregion och toppaktörer:

Dela upp marknaden efter typ

– Hundmat
– Kattmat
– Andra

Marknadsseparation efter större regioner

– Amerikas förenta stater
– Brasilien
– Japan
– Storbritannien
– Frankrike
– Andra

Toppspelare

– Mars Petcare Inc.
– Nestle Purina PetCare
– Hill Pet Nutrition
– Big Heart’s Pet Brand
– Andra